TARIEVEN

Cursussen

Voor nieuwe deelnemers is de eerste les een gratis proefles.

14 lessen van 60 min. € 154

Een losse les van 60 min.: € 12,50

Privé les per uur: € 45 of 5 lessenkaart € 215 / 10 lessenkaart € 415

Duo-les per uur: € 60 of 5 lessenkaart € 280 / 10 lessenkaart € 550

Workshops

Per workshop: € 37,50

* In de yogalessen kunt u op elk moment instromen.

* Inhalen van lessen is na overleg mogelijk.

* Privé- en duo-lessen kunnen per keer worden afgesproken.


Algemene voorwaarden

Betaling

De betaling van een cursus kan per bank of contant plaats vinden. Het lesgeld dient uiterlijk in de tweede cursusweek te worden voldaan.         Gespreid betalen is in overleg mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid van de cursist. De lessenkaart vervalt na het einde van de afgesproken perioden. Restitutie van het lesgeld is buiten deze periode niet mogelijk.                                                                       

Annuleringen

Het wordt zeer op prijs gesteld als de cursist zich bij verhindering tijdig afmeldt.                                                                                                       Privé- of duo-lessen dienen minimaal 24 uur van te voren afgemeld te worden.                                                                                

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de cursist. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel tijdens of ten gevolge van de lessen. Van cursisten wordt verwacht dat zij relevante informatie verschaffen over hun gezondheid en fysieke gesteldheid.