DANS

‘There is a vitality,

    a life force, an energy, a quickening

        that is translated through you into action,

             and because there is only one of you in all of time,

    this expression is unique...’

 

 Martha Graham

DANS is van alle tijden en kent veel verschillende stijlen en technieken. Het wordt gebruikt als een vorm van expressie, als een non-verbale communicatie, spiritueel of uitvoerend. Het is goed voor de lichamelijke ontwikkeling en is voor iedereen. Dans wordt veel gebruikt bij andere podiumkunsten (musical) en ook vechtsporten worden vaak gezien als een vorm van dans. Dans kan voor jezelf, als groep en voor een publiek worden uitgevoerd. Dans kan ideeën laten zien of verhalen vertellen. Choreografie is de kunst van een dans creëren.

 

Al dansend:

*leer je je lichaam op een andere manier kennen waardoor het harmonisch verder ontwikkelt

*leer je je met je hele wezen uit te drukken

*kan je creatief bezig zijn

*versterk je het groepsgevoel

*kan je bewegingsplezier en energie naar buiten brengen

 

In de danscursus of -workshop ontwikkel je je natuurlijke bewegingsmogelijkheden. Vanuit een bepaald thema worden korte, duidelijke bewegingsopdrachten gegeven. De bewegings-opdrachten worden zo gekozen dat je niet in vervalt in stereotiep gedrag of imitatie, maar juist wordt uitgedaagd om nieuwe mogelijkheden in je dansbewegingen te ontdekken. Je kan een eigen danstaal gebruiken en zo persoonlijk uitdrukken wat je beleeft.                                                                                                                                                                                                        Naast het individueel bewegen komt ook het sociaal aspect aan bod. Voor sommige opdrachten ga je samenwerken en is respect voor de danstaal van de ander essentieel.